88+ novLOREX 88+ е мярката за високи изисквания и за превъзходство, непостижимо дори с по-големи дълбочини на профила.
Благодарение на извънредната си конструктивна якост новият профил става еталон за солидна надеждност и техническо съвършенство: приятното чувство и съзнанието, да си открил правилната мярка и да си създал точния продукт – за днешния ден, и за бъдещето.

С LOREX 88+ се разкрива вълнуваща нова страница в модерното строителство, при която с новата профилна конструкция се постига извънредно тясна видима част – много елегантна и с перфектни пропорции. С LOREX 88+ пластмасовият прозорец намира своето място при изграждането на претенциозни дизайнерски постройки. С LOREX 88+ е постигнат качествен скок към едно по-високо ниво на обитаване и живот.

Проекти направени с Lorex 88+

Типологии

  • tiplogii slider 5
  • slider 4
  • tiplogii slider23
  • tiplogii slider22
  • tiplogii slider2

Система Lorex 88+

Разрез

Пределни технически стойности и оптимална икономичност.

С TROCAL 88+ постоянният стремеж към следващото, по-високо ниво на качество извежда на преден план нов формат в производството на прозорци. Интелигентната цялостна конструкция на новия профил позволява рязко завишаване стойностите на топло- и шумоизолация, на сигурност и икономичност.

Подобряването на физичните свойства на прозореца чрез увеличаване дълбочината на профила достига своите граници по отношение на икономичност и екологичност именно при 88мм. Екологичност, породена от отговорното отношение към околната среда и необходимостта от икономичен подход към използването на енергия. Това именно са двете фундаментални изисквания и двата актуални аспекта, на които TROCAL 88+ дава разумен отговор. Със значително подобрени топлоизолационни качества за по-нисък разход на енергия – и разбира се greenline.

Характеристики на профила
Ширина на касата
88 мм
Ширина на крилото classic
88 мм
Ширина на крилото elegance
95 мм
Минимална видима височина
116 мм
Минимална видима ширина на делителя, т-профила98 мм
Натоварване на обкова
130 кг
Дебелина на стъклопакета
до 57 мм
Дебелина на стените
3,0 мм
 
Характеристики на системата
Uf (коефициент на топлопреминаване)1,0
Екстериорна естетикаПлоска,Извита
Метод на остъкляване Стъклодържател
ОбковMACO
88+ разрез
Информация за проект